HomeДОГОВІР – ОФЕРТА

ДОГОВІР – ОФЕРТА
про пожертвування коштів

Некомерційна організація SEEP, іменована надалі «SEEP», в особі президента пана Альфреда Шлепфер, діючого на підставі Статуту, пропонує будь-якому отозвавшемуся на даний пропозицію фізичній особі (громадянину) або юридичній особі, індивідуальному підприємцю, яка надалі іменується «Жертводавці», укласти Договір про добровільну пожертву (далі по тексту – Договір) на наступних умовах:

1. Загальні положення про сьогодення пропозиції

1.1 Настоящїї предложение применяеться до пожертв через інтернет-сайт www.seep.ch на користь некомерційної організації SEEP Verein, Соймерштрассе 30, 8800 Thalwil, Швейцарія у відповідностідоєтстбіі зі швейцарським законодавством (далі- “SEEP”) і приватними або юридичними особами, які роблять пожертвування через веб-сайт www.seep.ch  (надалі “Жертводавці”).

1.2  Даний пропозиція є публічною офертою (далі по тексту – Оферта) у відповідності зпро швейцарскїм законодавством, рога за адресою:  www.seep.ch. SEEP залишає за собою право вносити будь-які поточні зміни в настоящїї пропозицію.

1.3 Оферта набуває чинності з «10» червня 2022 року та підлягає обов’язковому опублікуванню (далі по тексту – Опублікування) за адресою www.seep.ch.

1.4 Опублікування, згідно з умовами цього Договору, проводиться одним і/або кількома наступними способами:

1.4.1  Розміщення інформації, що публікується на офіційному сайті SEEP і його партнерів (далі – «Сайт»), зокрема на сайтах, розташованих за адресою: www.seep.ch (далі – «Сайт»);

1.4.2 Розміщення інформації, що публікується за адресою (місцезнаходженням) SEEP, розташованому за адресою: Соймерштрассе 30, 8800 Thalwil, Швейцарія.

1.5 Ця Оферта є безстроковою і застосовуютьеться у відповідній редакції, чинній на момент переведення пожертви.

1.6 Текст цієї Оферти може бути змінений / доповнено SEEP в односторонньому порядку без пояснення причин і попередження третіх осіб, включаючи Жертвователїй, про прийняте рішення.

Нова редакція Оферти набирає чинності з дня її Опублікування, якщо інше не буде передбачено в рішенні про зміну / доповнення умов Оферти.

1.7 SEEP вправі в будь-який час скасувати Оферту без пояснення причин і попередження третіх осіб, включаючи Жертводавців, про прийняте рішення. У такому разі останнім днем дії Оферти є день опублікування на Сайті повідомлення про скасування Оферти, якщо інше не буде передбачено в повідомленні про скасування Оферти.

1.8  Недійсність одного або декількох умов Оферти не тягне недійсність всіх інших умов Оферти.

1.9 Приймаючи умови даного Договору, Жертводавець підтверджує добровільний і безоплатний характер пожертви.

2. Предмет Договору

2.1 Акцептуючи справжню Оферту, Жертводавець добровільно і безоплатно передає SEEP власні кошти (далі за текстом – «пожертва») на досягнення статутних цілей, у тому числі на реалізацію проектів і програм.

2.2  Основною метою діяльності SEEP є підтримка біженців з України, вимушених покинути свою країну. Наша спеціалізація  –  міграційне право, питання надання притулку, права людини. SEEP не переслідує комерційних цілей і не прагне до отримання прибутку.

Ваші пожертви ми витрачаємо на надання юридичних послуг, гуманітарної допомоги та психологічної підтримки біженцям.

2.2.1 SEEP щорічно публікує інформацію про свою роботу, її результати, цілі використання коштів на своєму сайті і (або) в інших відкритих джерелах.

2.3 Передаються Жертводавцем, згідно з умовами Договору, на користь SEEP грошові кошти є пожертвою відповідно до законодавством Швейцарії.

2.4 Пожертвування, зроблене на користь проекту або програми, не може бути скасовано (відкликано) Жертводавцем в односторонньому порядку, за винятком випадків, прямо передбачених законом та цією Офертою.

2.5   SEEP має право вільно використовувати пожертву в рамках цілийїй асоціації.

3. Укладення Договору

3.1   Акцептувати справжню Оферту і тим самим укласти з SEEP Договір має право будь-яка правоздатна фізична (громадянин) або юридична особа, індивідуальний підприємець.

3.2 Внесення Жертводавцем грошових коштів на розрахунковий рахунок SEEP / рахунок (акаунт) SEEP в платіжній системі будь-яким із способів, передбачених п. 4.3. цього Договору, є згодою Жертводавця з умовами цього Договору (далі по тексту – Акцепт Оферти) і одночасно підтверджує добровільний і безоплатний характер пожертви.

3.3  Датою Акцепту Оферти і, відповідно, датою укладення Договору є дата зарахування пожертвуваної Жертводавцем грошової суми на розрахунковий рахунок SEEP / рахунок (акаунт) SEEP в платіжній системі.

3.4 Умови Договору з Жертводавцем, акцептували Оферту, визначаються Офертою в редакції, чинній на день внесення Жертводавцем на рахунок SEEP пожертвування або на день оформлення Жертводавцем платіжного доручення, вчинення інших дій, у тому числі за допомогою мобільного зв’язку на відповідний номер, на підставі яких банк, інша організація потім виробляє перерахування пожертвуваних грошових коштів на розрахунковий рахунок SEEP.

3.5  Місцем укладення Договору є: місто Цюріх, Швейцарія.

3.6  Договір, укладений у порядку, передбаченому цією статтею Оферти, вважається укладеним у письмовій формі.

4. Порядок внесення пожертви і його витрачання

4.1. Жертводавець самостійно визначає розмір суми пожертви і перераховує його SEEP на умовах Договору одним з платіжних засобів, зазначених у п. 4.3. цієї Оферти.

4.2  Жертводавець не встановлює строки використання пожертви.

4.3  SEEP приймає наступні способи оплати:

  • Кредитні карти: Mastercard, VISA, Postfinance (Card, E-Finance)
  • Банківський переказ
  • ТВИНТ

4.4  Передача даних здійснюється у зашифрованому вигляді. SEEP сам по собі не зберігає дані карти, Ваші платіжні дані проходять безпосередньо через зовнішнього партнера PostFinance. Наші постачальники послуг можуть використовувати інформацію виключно для виконання своїх обов’язків і зобов’язані дотримуватися швейцарську політику конфіденційності.

4.5  Жертводавець направляє SEEP грошові кошти одним з наступних способів готівкового або безготівкового розрахунку:

4.5.1 Пряме перерахування пожертвування на розрахунковий рахунок SEEP, зазначений у статті 9 Оферти, в тому числі шляхом оплати юридичною особою або індивідуальним підприємцем платіжного доручення, оформлення громадянином банківського переказу через операційну касу банку Жертводавця, здійснення платежу в особистому кабінеті Жертводавця на інтернет-сайті банку Жертводавця, списання грошових коштів з банківської карти Жертводавця та інші;

4.5.2 Перерахування пожертвування через електронні платіжні системи та інших платіжних агентів, в т. ч. представлені на Сайті SEEP, з або без проміжного зарахування суми пожертви на рахунок (акаунт) SEEP в платіжній системі;

4.5.3. Передача пожертви у спеціальні скриньки для збору готівкових коштів.

4.6  Виправлення помилок вводу

4.6.1 Помилки введення при ручному введенні суми пожертви повинні бути виправлені протягом 7 днів з моменту їх розміщення. Можливість виправити помилки введення припиняється через рік з моменту вчинення пожертви. Виправлення повинно бути направлено у письмовій формі за адресою: SEEP Verein, Соймерштрассе 30, 8800 Thalwil, Швейцарія або по електронній пошті info@seep.ch.

4.7  При вчиненні пожертви Жертводавець з урахуванням положень цього Договору може самостійно визначити мету використання SEEP перераховуються Жертводавцем грошових коштів.

4.8 Незалежно від обраного Жертводавцем платіжного способу Жертводавець при перерахуванні грошових коштів може вказати проект або програму, на яку перераховує пожертвування.

5. Податки і збори

5.1 Згідно з чинним швейцарським податковим законодавством пожертви SEEP можуть бути відняті з податку при певних умовах.

5.2  Тим не менш SEEP не гарантує можливість вирахування повної або часткової суми пожертви з податків. Неможливість вирахування не дає права на відшкодування суми пожертвування з боку SEEP.

5.3 Для сум пожертв понад 20 франків, Жертводавець приїает підтвердження пожертви від SEEP шляхом автоматичного відправлення підтвердження на імейл.

5.4  Якщо, всупереч очікуванням, пожертвування викличе податки або збори у Жертводавця, вони повинні бути понесені Жертводавцем.

6. Права та обов’язки Сторін

6.1  SEEP зобов’язаний розміщувати на Сайті достовірну та актуальну інформацію про діючих проектах і програмах, що їх авторів (за згодою авторів).

6.2 Пожертвування, що подаються SEEP на підставі Договору, витрачаються нею строго у відповідності з чинним законодавством Швейцарії, Статутом SEEP, положень цього Договору, а також встановленим Жертводавцем призначенням пожертви, повідомлених їм при здійсненні платежу.

6.3 Пожертви, вчинені Жертводавцем з некоректним або неразличимым (неможливим до встановлення) призначенням платежу, приймаються SEEP як пожертвування на досягнення статутних цілей SEEP.

6.4 SEEP зобов’язується використати отримані від Жертводавця пожертви у суворій відповідності з його статутною діяльністю, діючими проектами і програмами з урахуванням положень цього Договору, вимог чинного законодавства Швейцарії.

6.5  Жертводавець висловлює свою згоду і надає SEEP право на збір, обробку та зберігання персональних даних, які використовуються ним виключно для виконання цього Договору. SEEP зобов’язується не розкривати третім особам особисту та контактну інформацію Жертводавця без його письмової згоди, за винятком випадків:

6.5.1 Законного вимоги даної інформації державними органами, що мають повноваження вимагати таку інформацію;

6.5.2 Надання персональних даних операторів електронних платіжних систем, що здійснюють перерахування грошових коштів Жертводавця на банківський розрахунковий рахунок SEEP.

6.6 Отримане від Жертводавця пожертвування, через закриття потреби, повністю витрачається згідно з призначенням пожертви, вказаною Жертводавцем, і не повертається Жертвователю.

6.7  SEEP сповіщає Спонсора про поточних проектах і програмах за допомогою розміщення інформації на Сайті, електронних розсилок, за допомогою телефонних дзвінків та іншими доступними способами.

6.8  За запитом Жертводавця (у вигляді електронного або звичайного листа) SEEP зобов’язаний надати Жертвователю інформацію про зроблені Жертводавцем пожертвування.

6.9 SEEP не несе перед Жертводавцем інших зобов’язань, крім зобов’язань, зазначених у цьому Договорі.

7. Застосовне право, країна суду і прочие умови

7.1 У випадку виникнення спорів та розбіжностей між SEEP і Жертводавцем за Договором, суперечки будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів. У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів, спір повинен бути переданий на розгляд у суд.

7.2 Юрисдикцією за всіма позовами, пов’язаними з пожертвами, є виключно Цюріх, Швейцарія. Застосовуються виключно положення швейцарського законодавства. Застосування колізійних норм виключено.

7.3 SEEP не несе перед Жертводавцем інших зобов’язань, крім зобов’язань, зазначених у цьому Договорі, а також встановлених чинним законодавством Швейцарії для аналогічних відносин.

7.4  Недійсність окремих положень не впливає на решту ефективність цих Умов.

8. Конфіденційність

8.1   Дані, необхідні для ведення діяльності, зберігаються в відповідності з діючими положеннями. Для отримання додаткової інформації про обробку ваших даних див. Політику конфіденційності та обробку персональних даних (посилання).

8.2 Жертводавець в будь-який час має право на безкоштовну інформацію, виправлення, блокування і, при необхідності, видалення його збережених даних. Будь ласка, зв’яжіться з нами по електронній пошті info@seep.ch або відправте нам свої побажання поштою.

9. Реквізити банківського рахунку

Пожертви CHF

IBAN:

CH73 0900 0000 1588 9065 2

BIC:

POFICHBEXXX

Одержувач:

SEEP Verein

Призначення платежу:

Spende

Країна:

Switzerland

Назва банку:

PostFinance AG

Адреса банку:

Mingerstrasse 20, 3030 Bern

Пожертви EUR

IBAN:

CH22 0900 0000 1588 9069 7

BIC:

POFICHBEXXX

Одержувач:

SEEP Verein

Призначення платежу:

Spende

Країна:

Switzerland

Назва банку:

PostFinance AG

Адреса банку:

Mingerstrasse 20, 3030 Bern

https://seep.ch/wp-content/uploads/2022/04/Логотип-Seep-расположение3-для-темного-фона-серый-текст.png

SEEP – ваш надійний помічник на території Швейцарії

Підписуватися:

БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ІМПРЕССУМ

SEEP-інтеграція в Швейцарії
Асоціація
Соймерштрассе 30, 8800 Тальвіль, Швейцарія

Copyright © SEEP 2022. Made with ❤️ by A-Bots, LLC